עיון: מדריך לחיי משפחה עם הרב מנחם בורשטין - רפואי, הלכתי ואמוני

מאת הרב מנחם בורשטין, ראש מכון פוע"ה:
הריון, לידה, גנטיקה, טהרת המשפחה ואישות.