עיון: נגיעה פנימית עם מירי ניאזוף

נגיעה פנימית ע"י החיבור בין גוף לנפש עם מירי ניאזוף.