גומלים לך

מה שאת צריכה לדעת על פנסיה ועל קצבת נכות. תאוריה והלכה למעשה

אורית (שם בדוי) פנתה אלינו לאחר שנפגעה בתאונה ונאלצה להפסיק לעבוד. היא קיבלה מעבודתה שכר בגין ימי המחלה שהצטברו לה עד שהסתיימו, וכיום היא מקבלת קצבה קטנה מהמוסד לביטוח לאומי, אך הכסף לא מספיק לה למחיה, לעזרה ולטיפולים שהיא זקוקה להם עקב מצבה הרפואי והנפשי בשל פגיעתה. 

אורית הייתה עובדת מסורה. במשך שנים עבדה ברצף, והמעסיק שלה הפקיד לה כספים בקופת הפנסיה באחת מחברות הביטוח המוכרות. 

מכיוון שאורית איבדה את כושרה לעבוד, היא זכאית לקבל קצבה מקרן הפנסיה שלה בשיעור של עד 75% משכרה הממוצע בשנים עשר החודשים שקדמו לפגיעה. הקצבה אינה פוגעת בכספי הפנסיה השמורים לה ליום הפרישה, ולמעשה קצבת פנסיית הנכות היא ההכנסה הגבוהה ביותר שלה בתקופה זו.

פנסיית נכות – מהי? 

עמית בקרן פנסיה שאיבד לפחות 25% מכושרו לעבוד עקב מצב בריאותי (כמו מחלה, תאונה או כל פגיעה אחרת), ולא עבד במשך 90 ימים רצופים בעקבות כך, זכאי לקבל קצבת "פנסיית נכות". הזכות כוללת קבלת קצבה חודשית שקרן הפנסיה משלמת לעמית באופן ישיר עד להחלמתו.

רופא הקרן קובע את גובה הקצבה על פי אחוז הנכות, גיל העמית, שיעור הפרשותיו לקרן, שכרו ועוד. גובה הקצבה המקסימלי הוא כאמור עד 75% משכרו של העמית (השכר שבעבורו שולמו ההפרשות לקרן הפנסיה).

אפשר לקבל פנסיית נכות ולהמשיך לעבוד בחלקיות משרה, אך גובה השכר לא יעבור את ההכנסה החודשית הממוצעת בשנים עשר החודשים שקדמו לפגיעה. 

מי לא יוכל לקבל קצבה מפנסיית נכות? זכאים לקצבה קבועה ממשרד הביטחון, נפגעי פעולות איבה וחוק המתנדבים. במקרה שמדובר בתאונת עבודה, פנסיית הנכות תשלים את הקצבה המשולמת מהמוסד לביטוח לאומי עד לגובה הכנסת העמית קודם לפגיעה.

הלכה למעשה 

* הזכאות לקצבה היא רק למי שהוא "עמית פעיל", כלומר כזה שביצע הפקדות לקופת   הפנסיה באופן שוטף, או שלא עברו חמישה חודשים מאז הפקדתו האחרונה.

* בקרנות מסוימות קיימת זכאות לתשלום גם לאחר 60 ימים של חוסר יכולת לעבוד.

* על מנת לשמור על זכויותיכם, שימו לב שאתם ממשיכים להפריש תשלומים באופן סדיר לקרן הפנסיה גם בתקופות שבהן אתם לא עובדים באופן סדיר או כשהמעסיק לא מפריש לכם תשלומים לקרן הפנסיה. 

>> חשוב לדעת! המידע מתייחס לקרנות פנסיה מקיפות בלבד. למידע מדויק יש לבדוק את ההוראות הרלוונטיות בתקנון הספציפי של קרן הפנסיה שבה אתם מבוטחים. המידע הניתן שווה זהב, אך הוא כללי בלבד, ואינו מחליף ייעוץ משפטי פרטני. 

אודות הכותב/ת

כתוב תגובה